bible
bible

Epištola S. Pavla k Filipenským kapitola 1 verš 28

A v ničemž se nestrachujte protivníků, což jest jim jistým znamením zahynutí, vám pak spasení, a to od Boha.