bible
bible

Epištola S. Pavla k Filipenským kapitola 1 verš 3

Děkuji Bohu mému, když se koli na vás rozpomenu,