bible
bible

Epištola S. Pavla k Filipenským kapitola 1 verš 30

Týž boj majíce, jakýž jste při mně i viděli, i nyní o mně slyšíte.