bible
bible

Epištola S. Pavla k Filipenským kapitola 1 verš 4

(Vždycky při každé modlitbě mé, s radostí za všecky za vás prosbu čině,)