bible
bible

Epištola S. Pavla k Filipenským kapitola 1 verš 5

Z vašeho účastenství v evangelium, hned od prvního dne až posavad,