bible
bible

Epištola S. Pavla k Filipenským kapitola 1 verš 6

Jist jsa tím, že ten, kterýž začal v vás dílo dobré, dokoná až do dne Ježíše Krista,