bible
bible

Epištola S. Pavla k Filipenským kapitola 1 verš 8

Svědek mi jest zajisté Bůh, kterak po všech po vás toužím v srdci Ježíše Krista.