bible
bible

Epištola S. Pavla k Filipenským kapitola 1 verš 9

A za to se modlím, aby láska vaše ještě více a více se rozhojňovala v známosti a ve všelikém smyslu,