bible
bible

Epištola S. Pavla k Kolossenským kapitola 4