bible
bible

První epištola S. Pavla k Tessalonicenským kapitola 1 verš 2

Díky činíme Bohu vždycky ze všech vás, zmínku činíce o vás na modlitbách našich,