bible
bible

První epištola S. Pavla k Tessalonicenským kapitola 1 verš 3

Bez přestání pamatujíce na skutek víry vaší, a na práci svaté lásky, a na trpělivost naděje Pána našeho Jezukrista, před Bohem a Otcem naším,