bible
bible

První epištola S. Pavla k Tessalonicenským kapitola 1 verš 4

Vědouce, bratří Bohu milí, o vyvolení vašem.