bible
bible

První epištola S. Pavla k Tessalonicenským kapitola 1 verš 5

Nebo evangelium naše k vám nezáleželo toliko v slovu, ale i v moci, i v Duchu svatém, a v jistotě mnohé, jakož víte, jací jsme byli mezi vámi a to pro vás.