bible
bible

První epištola S. Pavla k Tessalonicenským kapitola 1 verš 6

A vy následovníci naši i Páně učiněni jste, přijavše slovo jeho ve mnohé úzkosti, s radostí Ducha svatého,