bible
bible

První epištola S. Pavla k Tessalonicenským kapitola 1 verš 7

Takže jste učiněni příklad dobrý všem věřícím v Macedonii a v Achaii.