bible
bible

První epištola S. Pavla k Tessalonicenským kapitola 1 verš 9

Oniť zajisté sami o nás vyznávají, jaký byl příchod náš k vám a kterak jste se obrátili k Bohu od modloslužby, abyste sloužili Bohu živému a pravému,