bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Tessalonicenským kapitola 1