bible
bible

První epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 1 verš 1

Pavel, apoštol Ježíše Krista, podle zřízení Boha spasitele našeho a pána Jezukrista, naděje naší,