bible
bible

První epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 1 verš 13

Ješto jsem prve byl ruhač, a protivník, a ukrutník. Ale milosrdenství jsem došel; neb jsem to z neznámosti činil v nevěře.