bible
bible

První epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 1 verš 17

Protož Králi věků nesmrtelnému, neviditelnému, samému moudrému Bohu budiž čest i sláva na věky věků. Amen.