bible
bible

První epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 1 verš 3

Jakož jsem prosil tebe, abys pozůstal v Efezu, když jsem šel do Macedonie, viziž, abys přikázal některým jiného učení neučiti,