bible
bible

První epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 1 verš 5

Ješto konec přikázání jest láska z srdce čistého a z svědomí dobrého a z víry neošemetné.