bible
bible

První epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 3