bible
bible

První epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 4 verš 1

Duch pak světle praví, že v posledních časích odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných a učení ďábelských,