bible
bible

První epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 4 verš 11

Ty věci předkládej a uč.