bible
bible

První epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 4 verš 12

Nižádný mladostí tvou nepohrdej, ale buď příkladem věrných v řeči, v lásce, v duchu, u víře, v čistotě.