bible
bible

První epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 4 verš 13

Dokudž k tobě nepřijdu, buďiž pilen čítání, a napomínání, i učení.