bible
bible

První epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 4 verš 15

O tom přemyšluj, v tom buď ustavičně, aby prospěch tvůj zjevný byl všechněm.