bible
bible

První epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 4 verš 16

Budiž sebe pilen i učení, a v tom trvej; nebo to čině, i samého sebe spasíš, i ty, kteříž tebe poslouchají.