bible
bible

První epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 4 verš 7

Světské pak a babské básně zavrz, ale cvič se v zbožnosti.