bible
bible

První epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 4 verš 8

Nebo tělesné cvičení malého jest užitku, ale zbožnost ke všemu jest užitečná, a má i nynějšího i budoucího života zaslíbení.