bible
bible

První epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 4 verš 9

Věrnáť jest tato řeč a hodná, aby všelijak oblíbena byla.