bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 3