bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 4 verš 1

Protož já osvědčuji před obličejem Božím a Pána Jezukrista, kterýž má souditi živé i mrtvé v den zjevení svého a království svého,