bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 4 verš 10

Nebo Démas mne opustil, zamilovav tento svět, a šel do Tessaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmacie.