bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 4 verš 12

Tychikať jsem poslal do Efezu.