bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 4 verš 13

Truhličku, kteréž jsem nechal v Troadě u Karpa, když půjdeš, přines s sebou, i knihy, zvláště pergamén.