bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 4 verš 14

Alexander kotlář mnoho mi zlého způsobil; odplatiž jemu Pán podle skutků jeho.