bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 4 verš 15

Kteréhož i ty se vystříhej; nebo velmi se protivil řečem našim.