bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 4 verš 16

Při prvním mém odpovídání žádný se mnou nebyl, ale všickni mne opustili. Nebudiž jim to počítáno za hřích.