bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 4 verš 18

A vysvobodíť mne Pán od každého skutku zlého a zachová k království svému nebeskému, jemuž sláva na věky věků. Amen.