bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 4 verš 19

Pozdrav Prišky a Akvile, i Oneziforova domu.