bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 4 verš 21

Pospěš před zimou přijíti ke mně. Pozdravuje tebe Eubulus a Pudens a Línus a Klaudia, i všickni bratří.