bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 4 verš 4

A odvrátíť uši od pravdy, a k básněm obrátí.