bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 4 verš 6

Neb já se již k tomu blížím, abych obětován byl, a čas rozdělení mého nastává.