bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 4 verš 7

Boj výborný bojoval jsem, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval.