bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 4 verš 8

Již za tím odložena jest mi koruna spravedlnosti, kterouž dá mi v onen den Pán, ten spravedlivý soudce, a netoliko mně, ale i všechněm těm, kteříž milují příští jeho.