bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 4 verš 9

Přičiň se k tomu, abys ke mně brzo přišel.