bible
bible

Epištola S. Pavla k Titovi kapitola 2 verš 1

Ty pak mluv, což sluší na zdravé učení.