bible
bible

Epištola S. Pavla k Titovi kapitola 2 verš 10

Neokrádajíce, ale ve všem věrnosti pravé dokazujíce, aby učení Spasitele našeho Boha ve všem ozdobovali.